Ventilation

Ventilationsanlægget i din nye lejlighed skal sikre, at du altid har frisk luft i rummene. Anlægget suger luft ud af køkken og badeværelse og blæser frisk luft ind i alle opholdsrum. Anlægget er indstillet efter forholdene i din lejlighed. Kun fagligt uddannet personale må stille på anlægget.

Fordi anlægget suger luft ind udefra, vil luftfugtigheden i din lejlighed svinge efter årstiden. Det betyder, at luftfugtigheden vil være højere sommer og efterår, end om vinteren.

Ventilationsanlægget suger ikke varmen ud af din lejlighed. Varmen fra den luft, der bliver suget ud, bliver nemlig brugt til at varme den luft op, der bliver blæst ind.

Anlægget går i gang når luftfugtigheden er på 55% og stopper igen ved 25% 
Hvis luftfugtigheden ikke overstiger de 55% så vil der ske et luftskifte i lejligheden 1 gang i døgnet som varer 2 timer.

Har du et yderligere behov for luftskifte i lejligheden, kan du trykke på knappen "Start ventilation" hvorefter anlægget kører i 2 timer.

På tavlen med de 4 smileys kan du følge med i, om udluftningen af din lejlighed fungerer, som den skal. Hvis smileyen for ventilation er glad, at alt er i orden. Hvis smileyen er sur, kan du tjekke rådene her på siden eller kontakte din ejendomsfunktionær.

På loftet og i ventilationsanlægget er der filtre, som ejendomsfunktionæren sørger for at skifte ud.

Åbne vinduer

Hvis du på kort tid vil have en stor mængde frisk luft ind i din lejlighed, kan du åbne et par vinduer og skabe gennemtræk. Lad højst vinduerne stå åbne i 5 minutter ad gangen.

Skimmelsvamp

Der er styr på fugten i lejlighederne. Et effektivt ventilationsanlæg sørger for udluftning, og en smiley-tavle viser, om teknikken fungerer, som den skal.
Vær opmærksom på, at fugt sammen med støv og hår fra dyr og mennesker er grobund for skimmelsvamp. Jævnlig rengøring er med til at forhindre, at du får skimmelsvamp i din lejlighed.

Luft rigtigt ud

Det er billigere for dig at lufte ud gennem ventilationsanlægget, end ved at åbne et vindue.

Fugt på ruder

Vær opmærksom på fugt på den indvendige side af dine vinduer. Hvis der konstant er fugt, fungerer dit ventilationsanlæg måske ikke, som det skal. Følg rådene her på siden eller kontakt din ejendomsfunktionær.